Salgs- og leverings­betingelser

Generelle oplysninger

Witt Hvidevarer A/S

CVR-nr.: 20981075
Gødstrup Søvej 9
DK-7400 Herning
Danmark

Tlf.: +45 7025 2323
E-mail: [email protected]


§ 1. Bestilling

Der kan bestilles varer / ytelser hos Witt Norge via www.witt.no. Alle kontrakter inngås på dansk, og alle angitte priser er inkl. moms.

Alle priser er dagspriser og kan ikke garanteres for fremtiden.

Betingelsene er gjeldende for Witt A/S, herunder www.witt.no

§ 2. Betaling

Vi tilbyr betaling via betalingskort (Dankort, Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro og JCB), fohåndsbetalt bankoverførsel.

Merk: Ved betaling med bankoverførsel er du ikke omfattet av innsigelsesordningen og pålegges et gebyr på NOK 39,00.

Det er alltid gebyrfrit å betale med betalingskort, og det kan aldri trekkes et større beløp enn du har godkjent ved kjøpet. Betalingen heves først, når varen er sendt. Hvis det kommer gebyrer på alternative betalingsformer er dette tydeligt angitt.

Data du sender hos Witt Norge i forbindelse med kjøp betalt med betalingskort, er krypterte (SSL), og det er dermed kun tilbyderen som kan lese dem. Hverken Witt Norge eller andre har mulighet for å lese dine personlige betalingsinformasjoner.

§ 3. Levering

Alle bestillinger over NOK 600,00 leveres fraktfrit. For bestillinger under NOK 600,00 pålegges et fraktgebyr fra NOK 150,00 inkl. moms. Som transportør benyttes primært GLS.

Skulle det mot formodning være feil eller mangler i en ordre sendt fra oss, bes du kontakte oss umiddelbart og senest 7 dager etter at du har mottatt ordren. Husk derfor å kontrollere innholdet straks ved mottagelse av ordren.

Ved synlige fraktskader skal transportøren gjøres oppmerksom på skaden, og det skal noteres på fraktbrevet ør det kvitteres for mottagelse. Ved fraktskade bes du dokumentere synlige skader på emballasjen i form av bilder, da dette kreves som dokumentasjon.

Der tags forbehold om feil i lagerbeholdning. Du vil bli kontaktet raskest mulig, hvis leveringstiden er lengre enn lovet.

§ 4. Reklamasjonsrett

Private forbrukere har 2 års reklamasjonsrett på feil som var tilstede på kjøpstidspunktet. Ved en berettiget reklamasjon kan du enten få varen reparert, ombyttet, pengene tilbake eller avslag på prisen, avhengig av den konkrete situasjonen.

Ved udnyttelse af din reklamationsret, bedes du udfylde vores online formular: service.witt.dk. Dette gøres for hurtigst mulig behandling af servicesagen. Du kan også sende varen direkte til os med en grundig beskrivelse af fejlen eller manglen. Kontakt os omkring nem returnering. Vi anbefaler udfyldelse af serviceformular, da sagsbehandlingstiden er hurtigere.

Proffkjøp er ethvert kjøp av apparater, som ikke skal brukes i en privat husholdning, men brukes i næring eller næringslignende formål (restaurant, café, kantine etc.) eller brukes til utleie eller annen bruk, som omfatter flere brukere. I forbindelse med proffkjøp gis det ikke garanti, da dette produktet utelukkende er beregnet til bruk i vanlige husholdninger.

§ 5.  Angrerett

Du har 14 dages angrerett på kjøp via hjemmesider. Du må gi skriftlig beskjed om at du ønske å gjøre bruk av din angrerett og innen 14 dager sende varen tilbake i original stand. Du betaler selv returfrakten. Fremstår varen ikke i original stand vil verdiforringelsen bli trukket fra ved utbetaling av kjøpssummen. matvarer, herunder kaffe og te, er ikke omfattet av angreretten, da vi ikke kan garantere kvalitet og holdbarhet hvis produktet har været solgt og fraktet. På den måten kan våre kunder alltid føle seg trygge på at de produktene de mottar ikke har vært åpnet eller utsatt for feil behandling. Se forbrukerombudsmannens veiledning www.forbrukertilsynet.no

Firmakunder: For firmakunder er det ingen angrerett, med mindre annet er skriftligt avtalt. Som firmakunder betraktes private virksomheter, offentlige institusjoner, foreninger, fond og selvstendige institusjoner.

§ 6. Avtaleinngåelse

Du skal ved hvert kjøp aksepteres salgs- og leveringsbetingelser. Du oppfordres til å lese betingelsene grundig. Kjøpsavtaler med barn og unge under 18 år kan kun inngås av foreldre eller andre, som lovlig kan handle på barnets eller den unges vegne.

§ 7. Persondatapolitikk

For at du kan inngå en avtale med Witt Norge, må du la deg registrere med følgende personlige opplysninger: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og kjøpshistorikk. Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formålet å kunne levere varen til deg.

Personopplysningene registreres hos Witt Norge og oppbevares i 5 år, hvoretter opplysningene slettes. Vi oppbevarer og oversender ikke kundeopplysninger krypteret. Vi samarbeider om dette med en rekke andre virksomheter, som oppbevarer og behandler data. Virksomhetene behandler utelukkende opplysninger på våre vegne og kan ikke bruke dem til egne formål.

Vi samarbeider kun med databehandlere i EU eller i land som kan gi dine opplysninger tilstrekkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige er Witt Norge.

Du har rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi behandler om deg. Hvis du mener at opplysningene er unøyagtige, har du rett til å få dem rettet. I noen tilfelle har vi plikt til å slette dine persondata, hvis du ber om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke lenger er nødvendige i forhold til det formålet som vi skulle bruke dem til. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine persondata blir behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til oss på [email protected]

§ 7.1 Cookie Policy

Witt Norge bruker cookies på alle våre sider, da dette er nødvendig for at siden kan fungere og er lett å bruke. Det må bl.a. brukes en cookie, for at et produkt kan tilføyes til handlekurven. Ved å klikke videre på våre side aksepterer du automatisk bruk av cookies.

Cookies gir også informasjon om hvordan siden brukes, hvilket primært brukes til måling av trafik og optimering av oppsettet. Alle cookies som brukes, er ikke skadelige og har ingen adgang til personfølsomme opplysninger eller mulighet for å spre skadelige ting til andre programmer.

Guide for å slette: Internet ExplorerEdgeGoogle ChromeMozilla FirefoxSafariiPhoneAndroid

Klageveiledning
Hvis du vil klage på ditt kjøp, skal du rette din henvendelse til [email protected]. Hvis det ikke lykkes oss å finne en løsning, kan du sende inn en klage til relevante nemnder på området, dersom betingelsene for dette er oppfylt. Forbrukerombudsmannen www.forbrukertilsynet.no. Det er også mulig å sende inn en klage via EU-kommissjonens online klageportal: http://ec.europa.eu/odr (særlig relevant, hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land).