Witt tidslinje

Witt A/S ble grunnlagt i 1993 av CEO og leder for selskapet, Allan Witt. Nedenfor kan du følge med på mange av de store milepælene som vi har oppnådd.

 • 2021

  Administrasjonsbygningen utvides

  Enda en gang må vi erkjenne at fremgang skaper arbeidsplasser - og det krever plass. Derfor ble administrasjonsbygningen utvidet igjen for å kunne skape flere kontorplasser.

 • 2021

  Hjemmelaget mat på menyen

  Vi hos Witt har lenge hatt en drøm om å ha vårt eget kjøkken for å stå for forpleiningen av de ansatte. I 2021 ble det en realitet med ansettelsen av Rasmus Hansen, som er tidligere medlem av kokkelandslaget.

 • 2019

  Ny restaurant

  Vi vokste ut av personalkantinen, så det var behov for en ny og større. Den nye kantinen inkluderer et komplett industrikjøkken.

 • 2018

  Yoga in the DOME

  Det nyeste initiativet fra WittClinic er yoga, som allerede har vist seg å være en stor hit. En svært talentfull og profesjonell instruktør underviser i yoga flere ganger i uken i det ene av våre innovative DOME-hus.

 • 2018

  Administrasjonsbygningen utvides

  I takt med at virksomheten vokste seg enda større, så vokste behovet for mer plass. Administrasjonsbygningen ble utvidet med 550 m2.

 • 2018

  Nyt e-commute showroom

  En ny bygning på 850 m2 blir vårt nye E-commute showroom og vil inneholde vårt sortiment av Witt E-bikes, Segway-produkter etc. bygningen vil også inkludere testbane samt kontorer.

 • 2017

  Pop-up restaurant

  Med et tilbygg til et av våre DOME-hus, var vi klare til å invitere gjester i vår gourmet-restaurant

 • 2017

  Ny lagerbygning

  Det bygges enda en lagerbygning. De nye 1000 m2 vil gi mer plass til oppbevaring og forbedre lager-produkt-logistikken.

 • 2017

  Administrasjonsbygningen utvides

  Med flere medarbeidere følger også behovet for mer plass. Witts hovedkontor, beliggende ved Gødstrup sjø, utvides med 500 m2.

 • 2016

  Nyt lager

  Sommeren 2016 ble vårt nye 4000 m2 store lagerbygning oppført. Dermed fordobles Witts lagerplass. Witt tilbyr nå «state of the art» lagerfaciliteter, hvor service, håndtering og av- og pålessing av varer optimaliseres.

 • 2016

  WittClinic

  I 2016 opprettes kosmetikk- og velvære-klinikk i samme hus som WittCare.

 • 2015

  Witt DOME

  I siste halvdel av 2015 blir de to innovative og flotte DOME-husene bygd. De brukes som showroom og danner også ramme for spesielle arrangementer.

 • 2015

  Lagerbygningen utvides

  Med stadig vekst og utvidelse med nye merker og produkter økes behovet for enda mer lagerplass.

 • 2013

  WittCare

  Et helt nytt selskap ser dagens lys i 2013. En nabogård blir kjøpt og bygd om til WittCare hovedkontor. WittCare tilbyr vakuumterapi.

 • 2011

  Ny lagerbygning

  Det bygges enda et nytt lager. I tillegg til mer lagerplass, rommer de 1500 m2 også en serviceavdeleing og et verksted.

 • 2010

  Tunnel

  På grunn av økt trafikk mellom administrasjonsbygningen og lager/verksted, besluttet vi ganske enkelt å grave en tunnel under jernbanen. Tunnelen er stor nok til at biler kan passere.

 • 2008

  Witt Vision

  Det unike «inspirasjonshuset» Wtitt Vision lå lenge på tegnebrettet, men ble en realitet i 2008. Sett ovenfra ligner de 360 m2 på en kinesisk vifte. Innvendig er huset møblert med unikt og usedvanlig design – virkelig en imponerende opplevelse!

 • 2007

  Ny lagerbygning

  Det ble bestemt at det ikke var en økonomisk bærekraftig løsning å leie lagerlokaler andre steder. Derfor ble en 1800 m2 stor hønsefarm i nærheten kjøpt opp og bygd om til lagerbygning. Tilstøtende bygninger huser 900 m2 verkstedsfaciliteter.

 • 2003

  Showroom- og livsstilsbygning

  Den 1200 m2 store bygningen i to etasjer inkluderer showroom, kjøkken, restaurant og møtelokaler.

 • 1999

  Nytt hovedkontor

  Den nye 750 m2 store hovedkontoret står ferdigstilt og inkluderer administrasjon, salgsavdeling, markedsføringsavdeing, logistikk og serviceavdeling.

 • 1999

  Witt A/S kjøper restaurant Sølund

  Witt A/S kjøper den falleferdige Restaurant Sølund, som ligger ved Gødstrup sjø, og påbegynnner oppføringen av selskapets hovedkontor.

 • 1993

  Grunnleggelsen av Witt A/S

  Allan Witt bestemmer seg for å starte en virksomhet med import av hvitevarer. Virksomheten plasseres i 80 m2 tomme lokaler over Allan Witts private garasje.