1. februar 2021

Ny energimerking i 2021 

Fra mars 2021 introduseres en ny enerigskala for oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler, frysere, kjøleskap og vinskap, som skal hjelpe forbrukerne med å treffe riktig valg. 

 

Et energimerke viser hvor mye strøm et produkt bruker i året samt informerer om kapasitet (størrelse) og støynivå. Den teknologiske utviklingen har imidlertid i løpet av de senere årene medført at flere og flere produkter energimerkes med A+ eller bedre. Dermed oppfyller ikke den nåværende merkingen sin funksjon lenger, nemlig å hjelpe forbrukeren med å velge det produktet med lavest strømforbruk. Derfor er det nå behov for en ny energimerking.

Ny energimerking

Fra 1. mars 2021 skal disse hvitevarene ha den nye energimerkingen når de selges i butikker, på nett osv. Plussklassene (F.eks. A+++) avskaffes og energiklassene skaleres fra A til G, så det blir enklere å sammenligne produktene. Endringen er ment å bidra til å redusere energiforbruket i Europa ytterligere og dermed beskytte miljøet. Det vil være en QR-kode som linker til en EU-database (EPREL) med ytterligere opplysninger om produktene.

De første hvitevarene som får den nye merkingen er vaskemaskiner, vaskemaskiner/tørketromler, oppvaskmaskiner, kjøle- og fryseskap samt vinskap.

Merk, to etiketter i overgangsperioden

I overgangsperioden skal alle produkter leveres med både den gamle og den nye energimerkingen. Når man endrer skalaen for energieffektiviteten (A til G) på den nye energimerkingen, ser det først ut som om produktets energieffektivitet har blitt dårligere, hvilket ikke er tilfellet. Med de lovmessig foreskrevne nye strengere grensene for klassifisering av energieffektivitet, klassifiseres produktet i en ny klasse.

Mer informasjon

Les mer om energimerkingen på APPLIAs nettside, som er foreningen for produsenter og importører av hvitevarer og elektriske husholdningsapparater i Norge: www.theenergylabel.eu/no

Køleskabe og frysere

Energimærket for køleskabe og frysere viser det årlige energiforbrug angivet i KWh. Køleskabe og frysere energiklassificeres fra A til F. Mærket viser også apparatets kapacitet, som er angivet i liter. Lydniveauet vises både i decibel og på en skala fra A til D. Som noget nyt tages højde for skabets type, dets funktionsprincip, rumtemperatur samt størrelse af opbevaringsrum.

 1. Oplysning om QR-kode til yderligere produktinformationer.
 2. Klassificeringen af køle-/fryseskabe i energieffektivitetsklasse A til G
 3. Energiforbrug i kWh/år
 4. Totalvolumen for alle fryserrum
 5. Totalvolumen for alle køleskabsrum
 6. Indførelsen af ​​lydniveauklasser A-D for at gøre lydniveauet i dB (a) mere gennemskueligt

Vinkøleskabe

Energimærket for vinskabe viser det årlige energiforbrug angivet i KWh og energiklassificeres fra A til G. Mærket viser også apparatets kapacitet angivet i antal vinflasker. Lydniveauet vises både i decibel og på en skala fra A til D.

 1. Oplysning om QR-kode til yderligere produktinformationer.
 2. Klassificeringen af vinkøleskabe i energieffektivitetsklasse A til G
 3. Energiforbrug i kWh/år
 4. Antallet af standard-vinflasker, der kan opbevares
 5. Indførelsen af ​​lydniveauklasser A-D for at gøre lydniveauet i dB (a) mere gennemskueligt

Oppvaskmaskiner

Energiforbruket for oppvaskmaskiner er basert på 100 vask på ECO-programmet. Som noe nytt brukes også kopper, kjeler og plastredskap i bedømmelsen av vaske- og tørkeevnen. Klassifiseringen vises i effektivitetsklasse A til G. Likeledes angis antall kuverter, vannforbruk per vaskesyklus, lengde på vaskesyklus og lydnivå (i lydnivåklasse A-D).

 1. QR-kode for ytterligere produktinformasjon i EU-databasen.
 2. Klassifiseringen i energieffektivitetsklasse A til G.
 3. Energiforbruk i kWh/100 oppvask (på Eco-program).
 4. Endringen av teststandard. Målingen skal avspeile bruksadferden enda bedre og bruker derfor kopper, kjeler og plastredskap i f.eks. bedømmelsen av rengjøring og tørking.
 5. Opplyst vannforbruk pr. program og energiforbruk er pr. 100 oppvasksykluser.
 6. Angivelse av programtid for ECO-programmet.
 7. Innførelsen av lydnivåklasser A-D.